ERASMUS+ desfășurare concurs selecție profesori

ERASMUS+ Desfășurare concurs selecție beneficiari de formare

ANUNȚ

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a profesorilor participanți

docxDescarca document in format Word

la cursurile de formare

Curs 1: „Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities” -locația: Assen, Olanda; perioada estimată- 22-28.08.2021, furnizor de curs: Quarter Mediation; număr de participanți:2, prioritate instituțională- 1 prof. înv primar+ 1 prof. înv. gimnazial

Curs 2: „Time to act-non-formal education through indoor and outdoor methods to empower ss participation”; locația: Lisabona, Portugalia; perioada estimată- 19-26.07.2021; furnizor de curs: New Horizons; număr de participanți: 2- prioritate instituțională- 2 prof. înv. gimnazial- arii curriculare diferite (Limbă și comunicare/matematică-științe)

Curs 3-Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention”- locația-Florența, Italia, perioada estimată- 30.08.2021-04.09.2021, furnizor de curs- Europass Teacher Academy, număr de particianți- 3- prioritate instituțională- 1 prof. înv. preșcolar+ 2 cadre didactice înv. gimnazial, responsabil al comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării și promovarea interculturalității

Curs 4-Drama techniques-developing self-expression, communication and social skills for all students”- locația-Napflio, Grecia, perioada estimată- 05-10.07.2021, furnizor de curs- Europass Teacher Academy, număr de particianți- 2- prioritate instituțională- 1 prof. înv. primar +1 prof. înv. gimnazial

Curs 5-International collaboration and project management course”, locația- Grecia, perioada estimată- 26.08.2022-04.09.2022, furnizor de curs- Pricalica,Croația, număr de particianți- 2- prioritate instituțională- reprezentant al conducerii unității+ 1 cadru didactic membru în comisia de proiecte europene

din cadrul proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA101

Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană-E.F.I.C.A.CE. cu nr. referință 2020-1-RO01-KA101-078348

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus+ KA101 cu numărul referință 2020-1-RO01-KA101-078348, cu titlul “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi organizează concurs de selecție a participanților la cele 5 cursuri de formare care vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului.

Grupul țintă este constituit din 11 cadre didactice de la Ṣcoala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, județul Galați, care sunt interesate de dezvoltare profesională și personală, urmărind dezvoltarea competențelor didactice, centrate pe dobândirea de noi strategii de predare-învățare și consolidarea relațiilor de colaborare în domeniul educației la nivel european.

Participanții la cursul „Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities” vor dobândi cunoștințe în domeniul metodologiei bazate pe creativitate și valorificarea educației non-formale, cu accent pe educația în aer liber, repere didactice actuale pentru predare învățare integrată (inter și transdisciplinar), metode concrete de stimulare a creativității, principii ale educației non-formale, beneficii outdoor learning, învățare experiențială. La finalul experienței de învățare, cadrele didactice vor putea crea și implementa conținut curricular (unități de învățare, lecții/secvențe) bazat pe metode inovative, de stimulare a creativității și interdisciplinarității, vor organiza activități (lecții/secvențe) în aer liber adaptând conținutul curricular la principiile învățării experiențiale, conexiuni cu realitatea și vor integra metode specifice disciplinelor soft în achizițiile fundamentale (citit-înțelegere, matematică-științe) ale elevilor.

Participanții la cursul „Time to act - Non-formal education through indoor and outdoor methods to empower student participation” vor dobândi informații despre caracteristicile învățării formale, non-formale și informale și despre diferențele dintre învățarea formală, non-formală și informală. De asemenea, cursanții vor învăța cum să motiveze, să ghideze și să evalueze elevii pentru a reduce performanțele scăzute în competențele cheie, pentru a dezvolta abilități relevante, inovatoare și pentru a spori calitatea educației prin educație în aer liber. La finalul cursului, cadrele didactice vor putea elabora lecții/secvențe de lecții bazate pe metode și instrumente specifice educației non-formale cu scopul de a oferi elevilor o experiență de învățare diferită, care încurajează gândirea critică, creativitatea, abilitățile de rezolvare a problemelor și munca în echipă, contribuind la formarea noii generații capabile să genereze inovații.

Participanții la cursul Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention” vor dobândi cunoștințe despre diferitele tipuri de conflicte și despre cum pot fi acestea folosite ca o oportunitate de creștere.Prin activitățile practice, care pot fi utilizate imediat în clasă, cursanții își vor spori propria capacitate de modelare și încurajare a ascultării active, a empatiei și a alfabetizării emoționale în rândul elevilor de astăzi - și al cetățenilor activi de mâine. La finalul cursului, cadrele didactice se vor bucura de o mai mare conștientizare a nevoilor emoționale și a comportamentului elevilor lor și vor avea abilitățile de a promova relații mai puternice la clasă și un climat mai pozitiv în școală - pentru profesori și elevi.

Cursul Drama techniques-developing self-expression, communication and social skills for all students”propune o nouă abordare a educației - adică una care poate aduce viață învățării și este mai practică, holistică, creativă, expresivă și plăcută atât pentru profesori, cât și pentru elevi. Deoarece educația este, în esență, o artă de performanță, acest curs vă va propune să folosiți drama ca instrument de învățare pentru a dezvolta abilitățile sociale și de comunicare ale elevilor dumneavoastră.

Participanții vor dobândi noi competențe în coordonarea și activarea grupurilor în ceea ce privește gestionarea emoțională într-un mod distractiv și creativ și, de asemenea, aplicarea instrumentelor expresive în diferite contexte educaționale. Vor fi protagoniști activi, deoarece experiența educațională va fi centrată pe propriile abilități. Obiectivele vor fi realizate prin exerciții de teatru, improvizații, simulări, povestiri, tehnici somatice (corp), jocuri și lucrări de grup.Participanții la curs vor învăța să utilizeze tehnicile dramatice ca mijloc special de comunicare și colaborare, în special pentru elevii cu nevoi speciale, să dezvolte creativitatea și motivația elevilor și să înțeleagă diferitele aspecte ale limbajului corpului pentru a răspunde eficient comportamentelor provocatoare ale elevilor și a promova incluziunea în rândul membrilor comunității școlare (profesori, elevi etc.).

Cursul International collaboration and project management course se adresează cadrelor didactice și factorilor de decizie interesați de activități internaționale și de management de proiect în context educațional. Cursul se va concentra pe proiecte de colaborare virtuală în eTwinning și schimb de proiecte de parteneriat în Aces și Erasmus +. Metodologia se bazează pe lecții teoretice și prezentări de exemple de bune practici, precum și pe discuții și comparații de experiență. Participanții vor avea ocazia să dezvolte abilități personale și profesionale pentru comunicare și colaborare cu parteneri din străinătate și să stăpânească instrumentele de bază pentru comunicare virtuală și colaborare pentru planificarea, gestionarea, evaluarea și diseminarea proiectelor prin ateliere, simulări și învățare acțională. Până la sfârșitul cursului, participanții vor avea un proiect de plan pentru acțiunea de colaborare internațională a proiectului de parteneriat. Se asigură informații utile și practici privind schimbul de experiențe de colaborare internațională și proiecte de parteneriat, dezvoltarea platformei de colaborare online pentru pregătirea, diseminarea și crearea de rețele în vederea dezvoltării de parteneriate și proiecte viitoare., consolidarea colaborării europene între proiectele de parteneriat în domeniul educației în diferite context și oferirea de informații despre diferite sisteme de educație.

DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE:

Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

 • 19-28.02.2021 - depunerea la secretariat a dosarelor de candidatură în format letric, cu nr. deînregistrare;

 • 1-9.03.2021 -analiza dosarelor de către comisia de selecție și ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajelor; în cazul unor punctaje egale sau a unei departajări mai clare, candidații vor susține un test lingvistic;

 • 10.03.2021- anunţarea grupului ţintă selectat.

DETALII DESPRE CONCURS

Pentru selecția participanților va fi numită Comisia de selecție a participanților în cadrul proiectului cu numărul 2019-1-RO01-KA101-062004 prin decizie internă, care va fi alcătuită din:

-un președinte –cadru didactic din afara unității școlare

-2 membri- cadre didactice din unitate care nu participă la runda de selecție (flux)

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE (în aceastăordine):

 • Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul deselecție semnată şi datată (Anexa 3);

 • Copie xerox după cartea de identitate;

 • Scrisoare de intenție, în care se vor argumenta nevoile de formare, modul de implementare a competențelor dobândite, planul de diseminare și impactul rezultatelor participării la proiect;

 • CV în format european privind formarea profesională, contribuția la proiecte, participarea la concursuri, orice activități cu relevanță pentru tema cursului pentru care se candidează;

 • Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele justificative relevante (Anexa 2);

 • Declaraţie incluzând graficul privind timpul liber ce poate fi alocat activităţilor proiectului (Anexa 4);

 • Declaraţia de conformitate (Anexa 5)

 • Declaraţia de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor personale (Anexa 6).

Rezultatele selecţiei nu sunt contestabile.

 

ANEXA 1

PROCEDURA DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA PROIECTUL

ERASMUS +: “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE

Scopul:

Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Ṣcoala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, care vor participa la mobilitățile proiectului Erasmus+ “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE..

Obiectul:

Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Ṣcoala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, care doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție.

Responsabili: Comisia de selecţie a participanților la mobilități.

Nota:

Conţinutul acestei proceduri va fi adus la cunoștința cadrelor didactice pe site-ul școlii, pe grupul de comunicare interna Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și la avizierul şcolii

Procedura:

Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii școlii a comisiei de selecţie a participantilor la cursuri.

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe la proiect, în

conformitate cu prevederile din formularul de aplicație.

Pasul 3. Anunțarea concursului de selecție pe site-ul școlii și pe grupul de comunicare internă Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Afişarea condiţiilor și a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului - cadre didactice.

Pasul 4. Apelul către cadrele didactice din şcoală în cadrul primei şedinţe a Consiliului profesoral. Se anunță și pe această cale concursul de selectie a cadrelor didactice doritoare să participe la cursuri de formare europeană.

Pasul 5. Depunerea dosarului de candidatură, a unei cereri și scrisori de intenţie, însoţite de un C.V. și de documente justificative solicitate, la secretariat, în intervalul afișat.

Pasul 6. Selecția participanților (evaluarea dosarelor, susținerea de probe practice in situația în care nu se poate face dovada cu documente a deținerii de competențe lingvistice și digitale, interviu în limba engleză în eventualitatea egalității de punctaj sau a imposibilității departajării)

Pasul 7. Afişarea rezultatelor.

Pasul 8. Incheierea unui contract cu profesorii selectați să participe la cursurile europene de formare prin acest proiect.

 

ANEXA 3

CERERE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE SELECȚIE PENTRU PROIECTUL

 “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE

Subsemnatul(a), ……………………………………………………………, profesor la Ṣcoala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, cu o vechime de ….... ani în învățământ și gradul didactic ...…, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru cursul ................... ......................................................................................................................... desfășurat de către

................................................................................ în perioada ................................ , din cadrul

proiectului “ “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE”. Am luat la cunoștință asupra prevederilor cuprinse în metodologia de selecție și participare la proiectul „ “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE” privind drepturile contractuale și obligațiile de îndeplinit pe tot parcursul proiectului. Am fost informat asupra următoarelor aspecte din Contractul financiar pentru mobilități de predare și formare aferent proiectului:

“4.1. În termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de către ambele părți, și nu mai târziu de data de început a mobilității, Participantul va primi o plată cu titlu de avans în valoare de 80% din suma stabilită în Articolul 3.

4.2 Completarea chestionarului UE on-line se va considera ca fiind cererea Participantului de plată a soldului. Beneficiarul are la dispoziție 45 de zile calendaristice pentru a transfera soldul sau de a iniţia procedurile de recuperare prin emiterea unei Note de debit, dacă este cazul.

5.1 Participantul trebuie sa completeze și sa transmita Chestionarul UE on-line dupa finalizarea perioadei de mobilitate, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea invitatiei de completare.”

Anexez documente justificative conform criteriilor de evaluare a dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție în proiectul “ Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE” și sunt de acord cu toate drepturile și îndatoririle ce îmi revin, dacă voi fiselectat.

Sunt de acord să susțin o probă lingvistică pentru dovedirea deținerii competențelor minime solicitate în domeniul limbii engleze.

Sunt de acord să susțin o probă practică de utilizare a calculatorului pentru dovedirea deținerii competențelor digitale minime solicitate.

Data Semnătura,

 

ANEXA 4

DECLARAŢIE

PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

ERASMUS+ KA101  “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE

Subsemnatul/a ________________________________________________________, având statutul de _________________________________________ la Şcoala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, declar pe propria răspundere că, în cazul în care sunt selectat(ă) să fac parte din echipa participanților la cursurile proiectului Erasmus+ KA101 “ “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.C.E, dispun de următorul timp liber pe care îl pot aloca activităţilor proiectului, după cum urmează:

 1. În timpul şcolii:

 ZIUA

 INTERVALUL ORAR 

 TOTAL ORE DISPONIBILE 

 Luni

   

 Marţi

   

 Miercuri

   

 Joi

   

 Vineri

   

 Sâmbătă

   

 Duminică 

   
 1. În timpul vacanţelor:

 ZIUA

 INTERVALUL ORAR 

 TOTAL ORE DISPONIBILE 

 Luni

   

 Marţi

   

 Miercuri

   

  Joi

   

 Vineri

   

 Sâmbătă

   

 Duminică 

   

Observaţie: se vor complete tabelele de mai sus ţinând cont de numărul de ore din norma didactică/zi, nedepăşind norma de 8 ore/zi.

Comentarii: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Data: _________________________ Semnătura: __________________________

 

ANEXA 5

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

 

Subsemnatul/a ________________________________________________________, cadru didactic la Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi declar pe propria răspundere că:

 Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale

 Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a participanților la cursurile de formare

 Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată

 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele acesteia nu

sunt contestabile

 Am luat la cunoştinţă că este posibil ca fondurile aferente proiectului să nu acopere toate cheltuielile şi, fiecare dintre noi, vom suporta o parte din cheltuieli ca şi contribuţie personală

 Nu există niciun impediment pentru a participa la activităţile şi mobilităţile proiectului în ţară și străinătate

 Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce prejudicii, injurii sau defăimări programului și coordonatorilor proiectului ERASMUS+ “ “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE”. Voi putea fi solicitat oricând ca fiind disponibil(ă) să particip la activităţile proiectului şi, dacă sunt anunţat(ă) în timp util și mă oblig să particip activ la aceste activităţi.

Data: _____________________ Semnătura: ________________________

 

ANEXA 6

DECLARAŢIE PRELUCRARE DATE PERSONALE

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, domiciliat(ă) în localitatea …………….………............................……..…, judeţul….…………………, strada ……………………………., posesor al CI seria…..……, numărul………………………,eliberată de …………………………………………..., la data de ………………….., CNP ………………….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Proiectului de mobilități școlare Erasmus+ KA101 “ “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE”. De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în care figurez eu şi/sau membrii minori ai familiei, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului “ “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE”, în activităţi de diseminare, produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte activităţi aferente proiectului.

Data: ______________________ Semnătura: ____________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi Ṣcoala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi în scopul implementării activităţilor specifice proiectului “ “Educație și Formare pentru Inovare, Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană”-E.F.I.C.A.CE”.