Anunț organizare concurs pentru funcția de muncitor -fochist

Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, cu sediul în comuna Slobozia Conachi, județul Galați, tel/fax 0236824840, organizează în data de 18 iulie 2022, ora 9,00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor -fochist- personal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu statut contractual de execuție.

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi, județul Galați, și constă în următoarele etape:

  • Selecția dosarelor de înscriere- 11 iulie 2022
  • Proba scrisă- 18 iulie 2022, ora 9,00
  • Proba practică- 18 iulie 2022, ora 14,00
  • Proba de interviu- 19 iulie 2022, ora 9.00

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de muncitor –fochist :

  • Nivel studii- minim absolvent 10 clase/școală profesională
  • Curs de pregătire fochist sau în curs de calificare
  • Condiții de vechime- fără vechime
  • Domiciliul stabil-comuna Slobozia Conachi, Galați

Dosarele pentru înscrierea la concurs se pot depune la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi, în intervalul orar 10,00-14,00, până cel târziu pe data de 08 iulie 2022, ora 14.00.

Relații suplimentare se obțin de la secretariatul unității sau la telefon 0236824840, 0729.937.829.

Persoană de contact (secretarul comisiei de concurs- Costea Maricica).

DETALII SUPLIMENTARE privind condițiile generale, conținutul dosarului de concurs, calendarul concursului, tipul probelor, tematica și bibliografia de concurs se găsesc AICI.