Comunicat de presă-Jurnal de bord- Un an de proiect E.F.I.C.A.C.E

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1COMUNA SLOBOZIA-CONACHI

JUDEŢUL GALAŢI

 PROIECT ERASMUS+ EDUCAȚIE ȘI FORMARE PENTRU INOVARE ȘI CREATIVITATE, ACCEPTARE ȘI COOPERARE EUROPEANĂ-E.F.I.C.A.C.E.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

JURNAL DE BORD

1 an de proiect Erasmus+ E.F.I.C.A.C.E.!

Acum un an, pe 1 decembrie 2020, cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia Conachi se îmbarcau cu mult entuziasm și încredere într-o călătorie a învățării, a reconfirmării și îmbunățățirii competențelor profesionale, a (re)descoperirii de sine și deschiderii către noi orizonturi culturale. Cu emoția specifică fiecărui început și cu speranța în vremuri mai liniștite, am pornit cu pași mici, dar siguri, pe drumul provocator și  atractiv al implementării proiectului aprobat.

Pentru început, am asigurat un cadru optim de derulare a proiectului conform   cererii de finantare, gestionând atent aspectele financiare de organizare. Proiectul avea însă nevoie și de o echipă de oameni dedicați, riguroși și responsabili pentru a parcurge cu succes etapele de lucru și, în curând, eram cu toții gata să ne îndeplinim sarcinile din fișele de post, la care adăugam pasiunea fiecăruia pentru lucrul bine făcut, adică E.F.I.C.A.C.E.!

O energie aparte a cuprins apoi  întreaga cancelarie, antrenată în cel de-al doilea proces de selecție, al beneficiarilor de granturi de mobilitate pentru participarea la cursurile de formare propuse pentru atingerea obiectivelor proiectului. Cele 11 cadre didactice selectate, reprezentând toate ciclurile de învățământ și ariile curriculare, și-au asumat implicarea într-un program complex de pregătire didactică, în cadrul căruia participarea la cursul de formare era doar primul pas.Acest prim pas trebuia, însă, organizat minuțios, echipa de proiect asigurându-se că toți beneficiarii participă cu interes la sesiunile de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală susținute pe durata a 2 luni, pe teme relevante pentru formarea fiecărui cadru didactic.

Luna iunie a anului 2021 a adus confirmări oficiale ale susținerii cursurilor de formare conform calendarului initial, fiind momentul mult-așteptatei lansări oficiale a proiectului, într-o conferință desfășurată online, dar în aceeași atmosferă degajată  și cu aceeași plăcere  cu care am  participat la ultimele ședințe de organizare și pregătire a primei mobilități.

Cu emoția și nerăbdarea cunoscute doar  înaintea primului zbor cu avionul sau înaintea primei călătorii în afara granițelor țării, primele colege curajoase intră, pentru 6 zile toride de vară, pe meleaguri grecești, în piesa de teatru pusă în scenă de formatorii Europass Teacher Academy, la cursul „Drama techniques-developing self-expression, communication and social skills for all students” organizat la Nafplio.

Dacă participarea cadrelor didactice la primul curs, urmată de integrarea și  valorizarea competențelor dobândite, urmărește îmbunătățirea climatului școlar, prin reducerea fenomenului de bullying din rândul elevilor, cel de-al doilea curs de formare, „Time to act-no-formal education through indoor and outdoor methods to  empower ss participation”, susținut de formatorii New Horizons Malta, organizat la Lisabona, Portugalia, în miez de iulie, este punctul de pornire al inovării practicilor didactice desfășurate cu elevii in direcția utilizării metodelor nonformale și spațiilor neconvenționale de învățare (outdoor), precum și a instrumentelor TIC, proiectelor integrate și aplicațiilor pentru creșterea randamentului școlar al elevilor.

Până la următoarea mobilitate din 22-29 august 2021, a fost timp suficient pentru ca cele 4 cadre didactice recent întoarse de la cursuri să aplice, să experimenteze și să antreneze deja elevii în activități interactive, motivante și de impact. Unde? La Școala de vară. Început în  luna iunie 2021, proiectul de educație incluzivă “Școala de vară-o șansă la educație, o șansă la viitor”, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați și susținut material de Consiliul Local Slobozia Conachi, reunea 40 de elevi în întâlniri pe grupe, săptămânale, explorând, între altele, metode inovative de învățare.

Pentru a îmbogăți bagajul de compețențe în acest domeniu, a treia echipă de cadre didactice se îndreaptă cu interes către Olanda, în orășelul Assen, in ultima decadă a lunii august, pentru a participa la cursul ”Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities”, cu o tematică amplă, într-un program foarte dens și educativ.

Debutul lunii septembrie a coincis cu cel de-al patrulea flux de formare, cu 3 participanți, la Florența, Italia, în perioada 30 august-4 septembrie 2021, programul cursului „Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention” fiind, în principal, centrat pe nevoile fiecărui cadru didactic în parte. Cu o frumoasă experiență profesională, personală și culturală, colegele revin în școală, entuziaste, gata să pună umărul la provocatorul program de valorizare și mentorat intern care începe în luna septembrie.

După numeroase întâlniri ale echipei de proiect pentru asigurarea unui management bun al proiectului, se conturează principalele dimensiuni ale activității didactice la nivelul școlii și în afara ei din perioada septembrie 2021-noiembrie 2022. Incepem cu o reuniune de energii, bucurii și experiențe de neuitat împărtășite într-un consiliu tematic, în care imaginile prezentate au vorbit mai mult decât participanții. Planurile individuale de integrare, valorizare și diseminare încep să fie aplicate și, în  prima acțiune de mentorat intern, Workshopul interdisciplinar “Conectare pentru învățare”, organizat în Slănic Moldova, în perioada 1-3 octombrie 2021, cu participarea tuturor cadrelor  didactice din școală, fiecare echipă de beneficiari de cursuri de formare în cadrul proiectului organizează diverse activități pentru a pune în valoare competențele dobândite.

În aceeași perioadă, cadrele didactice susțin activități specifice cu elevii, cu metode nonformale, ore în aer liber, activități extracurriculare. Debutează cluburile de pictură, de teatru, se stabilesc rețele de colaborare prin proiecte de parteneriat cu școli din țară și din Europa. Se organizează ateliere de formare pentru cadrele didactice, lecții demonstrative cu elevii, activități educative tematice. Despre ele vor vorbi pe îndelete materialele viitoare, convinși fiind că impactul acestor activități, rezultatele obținute și, mai ales, entuziasmul elevilor antrenați în altfel de școală dau măsura entuziasmului cu care toate cadrele didactice din Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia Conachi aleg să continue frumoasa aventură a proiectului Educație și formare pentru inovare, creativitate, acceptare și cooperare europeană, E.F.I.C.A.C.E.!

https://twinspace.etwinning.net/180004/home

https://www.emaze.com/@AOQQLFQTR/one-year-of-erasmus?autoplay 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

LA MULȚI ANI ELEVILOR, PERSONALULUI, PĂRINȚILOR ȘI SUSȚINĂTORILOR ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 COMUNA SLOBOZIA CONACHI!

Coordonator proiect,

dir.prof. Florea Lucica

Disclaimer. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.