Proiect de mobilități în domeniul educației școlare KA101 Educație și Formare pentru Inovare și Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană E.F.I.C.A.C.E.

Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi din  județul Galați implementează Proiectul Erasmus + Acțiunea Cheie 1- Educația școlară Educație și Formare pentru Inovare și Creativitate, Acceptare și Cooperare Europeană- E.F.I.C.A.C.E., cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, pe o perioadă de 24 luni, începând cu data de 01.12.2020.

Valoarea grantului este de 31145 Euro.

SCOPUL PROIECTULUI este îmbunătățirea competențelor profesionale a 11 cadre didactice din școală prin formare în mediul european în vederea realizării unui proces didactic motivant și eficient pentru toți elevii, pentru ameliorarea rezultatelor școlare  în domenii de alfabetizare funcțională, crearea unui climat școlar non-abuziv și extinderea colaborărilor educaționale la nivel european, în perioada 1 decembrie 2020-30 noiembrie 2022.

Proiectul propune formarea în mediul academic european a 11 cadre didactice  prin 5 fluxuri de mobilități la 5 cursuri în cele 3 arii de îmbunătățire:

1.CONCEPEREA ȘI IMPLEMENTAREA DE ACTIVITĂȚI DIDACTICE INOVATOARE, interactive, pentru o învățare conectată la viață, bazate pe creativitate și medii de învățare neconvenționale (ex. outdoor learning)

2.PREVENIREA ȘI DIMINUAREA COMPORTAMENTELOR ANTI-SOCIALE (violență, cyber/BULLYING)prin dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi, a competențelor civice și exprimării

3.IMPLEMENTAREA DE PROIECTE DE COLABORARE INTERNAȚIONALĂ