CALENDARUL evaluării naționale în anul școlar 2020-2021

Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.455/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

CALENDARUL

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

07 - 11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021 Limba și literatura română - probă scrisă

24 iunie 2021 Matematica - probă scrisă

25 iunie 2021 Limba și literatura maternă - probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - Depunerea contestațiilor

30 iunie 2021 (ora 8:00 - ora 12:00) Soluționarea contestațiilor

30 iunie - 4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.