CALENDARUL evaluării naționale în anul școlar 2021-2022

ANEXĂ

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a, în anul şcolar 2021 - 2022

30 mai - 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII - a
14 iunie 2022 Limba şi literatura română - probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica - probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
23 iunie 2022 (până la ora 14,00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
23 iunie 2022 (ora 16,00 - ora 19,00)  
24 iunie 2022 (ora 8,00 - ora 12,00) Depunerea contestaţiilor
24 iunie - 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor


    NOTĂ:

    La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII - a sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.