Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul clasei a II a, a IV a și a VI a în anul școlar 2020-2021

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației nr.3462/9.03.2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul clasei a II a, a IV a și a VI a, publicat în M.O. nr. 245/11.03.2021, 

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II a -EN II , în anul școlar 2020-2021, se va realiza astfel:

Scris- limba română- 20 aprilie 2021

Scris- limba maternă- 20 aprilie 2021

Citit- limba română- 21 aprilie 2021

Citit-limba maternă- 21 aprilie 2021

Matematică- 22 aprilie 2021

Scris-Citit- Limba română pentru minoritățile naționale-23 aprilie 2021

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar  la finalul clasei a IV a -EN IV, în anul școlar 2020-2021, se va realiza astfel:

Limba română- 18 mai 2021

Matematică- 19 mai 2021

Limba maternă- 20 mai 2021

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI a în anul școlar 2020-2021 se va realiza astfel:

Limbă și comunicare- 12 mai 2021

Matematică și științe ale naturii- 13 mai 2021