PROIECT AMBASADOR PENTRU COMUNITATEA MEA

20190320 111145

20190221 123249

20190221 124451

20190221 125928

20190320 115614

20190320 121903

20190320 121202

20190322 121913B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

 B.1. Titlul proiectului- AMBASADORI PENTRU COMUNITATEA MEA-

PROIECT DE  INIȚIATIVĂ CIVICĂ, VOLUNTARIAT și EDUCAȚIE PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE ȘI VALORI

Perioada de implementare an școlar 2018-2019

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului- activități de cercetare, documentare, promovare și voluntariat în domeniul educației pentru mediu, sănătate, cultură și cetățenie democratică desfășurate de echipe de ambasadori-elevi voluntari- ai Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi

 

REZUMATUL  PROIECTULUI

  • Beneficiarii direcţi şi indirecţi
  • Beneficiari direcți- 150 elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi
  • Beneficiari indirecți- 250 părinți ai elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi, 200 cetățeni ai comunei
  • Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura

Activitatea 0.Management de proiect- se realizează următoarele activități de organizare a activităților proiectului

-alegerea domeniilor și temelor de abordat

-constituirea echipelor de ambasadori și a colaboratorilor lor pe baza unui proces de selecție

-stabilirea activităților ce se vor desfășura pentru fiecare domeniu, conform celor 3 dimensiuni ale inițiativelor –cercetare și documentare, promovare, aplicare-.

-stabilirea termenelor, responsabilităților, elaborarea documentelor de planificare, monitorizare și evaluare

 

ETAPA 1 -CERCETARE ȘI DOCUMENTARE

Domeniu

Denumirea activității

Obiectivele activității

Forma de realizare a activității

Participanți

Resurse

Termen de realizare

Instrumente de monitorizare

Instrumente de evaluare

Mediu

Apa, sub lupă!

Identificarea problemelor legate de apă-surse de poluare, importanța apei

Studiu individual/masă rotundă

Ambasadorii mediului

colaboratori

Internet/

Laptop/ hârtie/

imprimante/

enciclopedii

Decembrie 2018-ianuarie 2019

Grilă de monitorizare

Fișă de observație

Raport de activitate/

proces-verbal/chestionar de evaluare a activității

Sănătate

Sănătatea, cel mai prețios dar!

Reducerea consumului de aplimente nesănătoase în rândul populației școlare

Studiu individual/masă rotundă

Ambasadorii pentru sănătate

colaboratori

Internet/ laptop

Martie 2019

Grilă de monitorizare

Fișă de observație

Raport de activitate/

proces-verbal/chestionar de evaluare a activității

Cultură

-teatru

Teatrul de-a lungul timpului

Identificarea manifestărilor teatrale in istoria umanității

Studiu individual/masă rotundă

Ambasadori pentru cultură

Internet/ laptop/cărți

Decembrie 2018

Grilă de monitorizare

Fișă de observație

Raport de activitate/

proces-verbal/chestionar de evaluare a activității

Cultură

Personalități care au făcut istoria

Tradiții de neuitat

Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei țării

Educarea elevilor în spiritul valorilor creștine

Masă rotundă

Dezbatere

Prezentare ppt

Atelier de lucru, pregătire repetiții

Ambasadorii pentru cultură

colaboratori

Internet/ laptop/cărți/enciclopedii

Decembrie 2018

Grilă de monitorizare

Fișă de observație

Raport de activitate/

proces-verbal/chestionar de evaluare a activității

Cetățenie democratică

Către o lume non-violentă

Identificarea dimensiunilor religioase și istorice ale păcii

Interpretarea consecințelor violenței

Studiu individual/masă rotundă realizare prezentare (ppt)

Ambasadori pentru pace

Internet, laptop

Decembrie 2018-ianuarie 2019

Grilă de monitorizare

Fișă de observație

Raport de activitate/

proces-verbal/chestionar de evaluare a activității