PROIECT ȘCOALA DE VARĂ- O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, O ȘANSĂ LA VIITOR

20210819 101352

WhatsApp Image 2021 08 10 at 15.42.48

WhatsApp Image 2021 08 11 at 08.40.52

WhatsApp Image 2021 08 19 at 13.44.34

EXTRAS DIN FIȘA PROIECTULUI

B.  INFORMAŢII DESPRE PROIECT

 B.1. Titlul proiectului- ȘCOALA DE VARĂ- O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE, O ȘANSĂ LA VIITOR

B.2. SCOPUL PROIECTULUI- facilitarea unui cadru optim de antrenare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în activități de tip non-formal, de promovare a învățării experiențiale și în aer liber, încurajarea lecturii și dezvoltarea abilităților de comunicare și de exprimare personală, inclusiv prin mijloace artistice, și de dezvoltare a inteligenței emoționale și prevenirea comportamentelor anti-sociale

B.3. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului- activități non-formale de promovare a educației incluzive, încurajarea lecturii, a activităților în aer liber și a celor de dezvoltare emoțională a elevilor grupului țintă

Perioada de implementare- iulie 2021- septembrie 2021

B.4. Grupul țintă vizat

 

  • Beneficiari direcți- 40 elevi aflați în situații de vulnerabilitate, cu risc de excluziune școlară ( copii cu părinți plecați în străinătate, din familii monoparentale) ai Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi
  • Alți beneficiari /indirecți- 100 de părinți/aparținători ai beneficiarilor direcți

B.5. Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura

Activitatea 0.Management de proiect- se realizează următoarele activități de organizare a activităților proiectului

B.5.1. Alegerea domeniilor atelierelor și a temelor de abordat

Se propun  ateliere de vară pentru elevi

 

  • Atelierul de educație în aer liber/ oudoor learning
  • Atelierul de exprimare artistică
  • Atelierul de dezvoltare emoțională

B.5.2. Constituirea grupelor de beneficiari

Se vor constitui 2 grupe de elevi, pe cicluri de învățământ- primar și gimnazial

B.5.3. Stabilirea calendarului întâlnirilor din cadrul atelierelor și a activităților ce se vor desfășura în fiecare întâlnire

 Se vor desfășura 9 întâlniri săptămânale, cu durata de 1,5/ 2 ore, pe grupe de elevi, în perioada 1.07.2021- 10.09.2021, coordonate de echipe de 2-4 cadre didactice.

Pentru fiecare întâlnire, cadrele didactice coordonatoare realizează un scenariu /program de activități, adaptat intereselor elevilor, în acord cu scopul proiectului. Elementele comune ale întâlnirilor sunt

-activizarea tuturor elevilor participanți

-valorificarea cunoștințelor, abilităților și talentelor fiecărui elev

-încurajarea lucrului pe echipe și în grupe de elevi, cu precădere în aer liber, cu respectarea regulilor de siguranță sanitară

-alternarea activităților din ateliere pentru evitarea monotoniei

-interes acordat activităților care produc învățarea autentică la elevi

-angajarea elevilor în alegerea activităților, a formelor de organizare

-crearea de contexte de comunicare intergrup, între profesori și elevi (‘ ceaiul de la ora 10”)

-accent pe promovarea stării de bine a elevilor

-colectarea de feedback

-adaptarea strategiilor de lucru la interesele elevilor

-recompensarea tuturor elevilor

 B.5.4. Stabilirea termenelor, responsabilităților, elaborarea documentelor de planificare, monitorizare și evaluare

 Echipa coordonatoare elaborează orarul activităților, obiectivele urmărite, resursele necesare.

B.5.6. Rolul partenerilor în proiect

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați susține proiectul prin participarea unui reprezentant al C.J.R.A.E. Galați la cel puțin una dintre cele 2 etape de implementare a proiectului, respectiv la consilierea și îndrumarea profesorilor mentori în identificarea nevoilor educaționale ale elevilor aflați în situații de vulnerabilitate, cu risc de excluziune școlară din grupul țintă și susținerea efectivă a activităților cu elevii în cadrul Atelierelor de educație propuse.

Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi susţine derularea proiectului iniţiat de către Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, prin asigurarea sprijinului financiar necesar achiziționării  unor pachete de dulciuri pentru elevii participanți.