Oferta educațională

               

OFERTA

 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

Avizat în Consiliul Profesoral din data  de 17.01.2022

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 17.01.2022

 

OFERTA FINALĂ

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA CONACHI

 

Nr. crt.

Clasa

Denumirea disciplinei opționale

Numele și prenumele cadrului didactic

1

aV a

Lectura și abilitățile de viață[i]

Prof. Ciurescu Adriana

Prof. NeaguViviana

2

aVIaA/B

Lectura și abilitățile de viață

Prof. Ciurescu Adriana

Prof. NeaguViviana

3

a VII a A

Mai întâi, caracterul![ii]

Prof. Marin Soltănica

4

a VII a B

Lectura și abilitățile de viață

Prof. Ciurescu Adriana

Prof. NeaguViviana

5

A VIII a A/B

Lectura și abilitățile de viață

Prof. Ciurescu Adriana

Prof. NeaguViviana

 

Director,

Prof. FLOREA LUCICA

 

[i]Programă aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.961 din 3 mai 2012 privind aprobarea programei şcolare pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă

[ii]Programă aprobată prin Ordinul de ministru nr.  5664 din 28.12.2017, privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională  ”Mai întâi,caracterul”, pentru ciclurile primar, respectiv, gimnazial.