Dotare materiala Școala Gimnazială Slobozia Conachi județul Galați

Dotare materială

-Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi dispune de 2 localuri, fiecare cu câte un nivel, în care sunt amenajate :

 • 11 săli de clasă, 3 laboratoare (fizică-chimie, biologie, AEL) și 6 cabinete școlare (dotate cu mobilier modular, mini-biblioteci, dulapuri, casete elevi)
 • 4 săli pentru material didactic ( lb.română și lb.străine, istorie-geografie, fizică-chimie, biologie)
 • 1 CDI „ Ion Creangă”
 • 1 Cabinet de Documentare Ecologică
 • cancelarie pentru profesori
 • cabinet secretariat-contabilitate
 • cabinet director

- Sala de sport ( Programul Guvernamental” Săli de sport” 2004)

- bază sportivă în aer liber/ teren fotbal/ teren multifuncțional

Pentru derularea activităților didactice sunt utilizate echipamente moderne, astfel:

 • calculatoare (desktop-uri si laptopuri)
 • imprimante
 • copiatoare 
 • tabla interactivă
 • videoproiectoare
 • ecrane de proiecție
 • table magnetice
 • flipchart
 • CD-player
 • camere web
 • tablete grafice
 • alte dispozitive necesare desfășurării cursurilor cu ajutorul tehnologiei și internetului
 • stații de amplificare
 • boxe portabile

Grădinița cu Program Normal nr. 1 Slobozia Conachi functionează intr-un local nou construit, cu 1 nivel, dispunând de 4 săli de grupă, cancelarie, vestiare, izolator, grupuri sanitare. Sălile de grupa sunt dotate cu  mobilier adecvat și material didactic modern.

                                                                                                                   

Școala Primară nr. 1 sat Izvoarele dispune de 1 local (parter), în care sunt amenajate :

 • 4 săli de clasa, 1 laborator (AEL) dotate cu mobilier modular, mini-biblioteci, dulapuri
 • 1 sală pentru material didactic
 • cancelarie pentru profesori
 • cabinet director

Pentru derularea activităților didactice sunt utilizate echipamente moderne, astfel:

 • calculatoare (desktop-uri)
 • imprimante
 • videoproiectoare

Grădinița cu Program Normal nr. 1 sat Izvoarele functionează în incinta Școlii Primare nr. 1 sat Izvoarele.In cadrul grădiniței este organizată o grupa de copii.

Pentru securitatea elevilor și a personalului, accesul în Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi se realizează controlat, prin sistem de video-interfon. In ambele școli există sisteme de monitorizare video 24/24 și alarmare în caz de efracție.