Cerere solicitare informatii

ANEXA nr.1 pdfcerere_solicitare_informatii.pdf

MODEL CERERE-TIP

Denumirea autorității sau instituției publice:

Adresa:

Data:

Stimate domnule/Stimată doamnă

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informațiile de interes public. Doresc să primesc o copie a următoarelor documente (petentul este rugat să enumere documentele sau informațiile solicitate cât mai concret):

Doresc ca informațiile solicitate să-mi fie furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opțional):

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

(semnătura petentului)

Numele și prenumele petentului:

Adresa:

Profesia (opțional):

Telefon (opțional):

Fax (opțional):