STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII 2018 – 2022

Strategia CEAC se bazează pe documentele emise de ARACIP în acest domeniu şi pe Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) elaborat de directorul Şcolii Gimnaziale nr.1 Slobozia Conachi, prof. Florea Lucica, împreună cu echipa de proiect.

I. MOTIVAŢIA

Situată la 26 km de municipiul Galaţi, Şcoala Gimnazială nr.1 Slobozia Conachi este o școală atentă la nevoile de dezvoltare personală și profesională a elevilor săi și creează prin efort colectiv un mediu de învățare sigur, motivant și performant pentru toți elevii. Școala noastră promovează o ofertă educațională incluzivă, centrată pe dezvoltarea profesională și punerea în valoare a potențialului elevilor săi, cărora le furnizează servicii educaționale conform standardelor de calitate în educație. Ancorată în realitățile prezentului, urmărind formarea competențelor care să asigure elevilor succes în plan personal și profesional, în societatea secolului XXI, Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi propune contexte de învățare variate pentru elevii săi, în acord cu interesele acestora și îi implică constant în procesul de predare-învățare-evaluare și în cel decizional.

Elevul pe care școala noastră îl formează este angajat în propriul proces de învățare pentru dezvoltare personală și profesională și este orientat către inițiativă și acțiune. Elevul Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi este bine pregătit profesional și emoțional pentru a face față cu succes cerințelor pieței muncii și provocărilor sociale și deține un bagaj solid de cunoștințe, atitudini și abilități, norme și valori morale.

Descarca document complet STRATEGIA_CEAC_2018-2022.doc